Zo houden we het samen gezellig!

Huis- en gedragsregels Landstede Sportcentrum

Wij heten je van harte welkom in het Landstede Sportcentrum. Met je bezoek verklaar je je akkoord met onderstaande regels, zodat jouw verblijf en dat van de overige gasten hier veilig en aangenaam verloopt.

1. Het bezoek aan het Landstede Sportcentrum geschiedt op eigen risico. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel opgelopen gedurende het verblijf in het sportcentrum, dan wel voor schade of verlies van door bezoekers meegebrachte goederen.

2. Roken is verboden zowel binnen het gehele complex (sportzalen, kleedkamers, publieke ruimtes), als buiten op het entreeterrein, de parkeerplaats en de fietsenstalling.

3. Het is niet toegestaan je zonder geldige reden in of nabij de kleedkamers te bevinden.

4. Toeschouwers nemen plaats op de tribune of op de omloop als de tribunes niet beschikbaar zijn.

5. Het gebruik van audiovisuele apparatuur in het Landstede Sportcentrum is zonder toestemming van het Landstede Sportcentrum niet toegestaan.

6. Voor jouw en onze veiligheid maken we gebruik van camerabewaking.

7. Gebruik van glaswerk en het consumeren van etenswaren op en rond de speelvloer is niet toegestaan.

8. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte etenswaren en dranken te gebruiken in het Landstede Sportcentrum.

9. In het Landstede Sportcentrum is het niet toegestaan drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.

10. In het Landstede Sportcentrum is het niet toegestaan slag-, steek- of vuurwapens in bezit te hebben of te gebruiken.

11. De sportzalen mogen alleen met daarvoor bestemde binnensportschoenen worden betreden. Niet met buitensportschoenen, gewone schoenen of schoenen met zolen die afgeven.

12. Honden zijn niet toegestaan, tenzij het gaat om erkende hulphonden.

13. De huurder van ruimten in het Landstede Sportcentrum is aansprakelijk voor het correcte gedrag van door de huurder toegelaten personen en de navolging van deze huisregels.

14. Bij schelden, schreeuwen, discriminerende taal, lastig vallen van medewerkers en andere bezoekers word je op je gedrag aangesproken; bij herhaling word je de toegang tot het gebouw ontzegd. Bij fysiek geweld, het gooien met voorwerpen of aanrichten van vernielingen, wordt de politie ingeschakeld voor het opmaken van een proces-verbaal; de kosten worden op jou verhaald.

15. Het personeel van het Landstede Sportcentrum is gerechtigd bezoekers die zich hinderlijk gedragen en/ of bovenstaande voorwaarde niet naleven uit de accommodatie te verwijderen. Schade toegebracht aan de accommodatie, personeel en medegebruikers zal op de veroorzakers worden verhaald.

16. Bij brand of andere calamiteiten moeten de aanwijzingen van de medewerkers van het Landstede Sportcentrum direct te worden opgevolgd.